Nieuwsbrief voor Professionals Programma MBO Amersfoort

Een leven lang leren. Employablity. Het geldt voor iedere werkende Nederlander. Het Professionals Programma is een nieuw initiatief van MBO Amersfoort met een speciaal aanbod dat is ontwikkeld voor werknemers én werkgevers. Wij helpen ze de juiste deuren binnen te komen.

Programma’s voor medewerkers die zich hun leven lang willen blijven ontwikkelen, zijn voor HBO- en universitair geschoolden van oudsher goed geregeld. Maar we gaan naar een nieuwe tijd. Een herijking ook van zorg, onderwijs en techniek. En wat te denken van omscholing, zij-instromers en migranten. Recent ontwikkelden we hiervoor de eerste nieuwsbrief.

Daarnaast leggen we werkbezoeken af en gaat een serie interviews het Professionals Programma helpen aan meer naamsbekendheid. Zo schrijven we projectcases met thema’s als: hoe overwin je als werkgever taalbarrières als je met veel nationaliteiten werkt? Of hoe maken we werk van de liefde voor techniek? En, hoe leren we jong management, managen?

Het Professionals Programma biedt korte cursussen en trajecten van vakdiploma’s tot volledig erkende MBO-opleidingen. Hiervoor biedt het maatwerktrajecten aan.

Werkgevers zijn gebaat bij een actueel kennisniveau van hun werknemers; het is niet voor niets een speerpunt in veel HR-plannen. Zaak dus om getalenteerde medewerkers te blijven boeien en een aantrekkelijke werkgever te blijven.

Niets mooier dan werk te maken van de toekomst van Nederland?

Wij zetten je marketingcommunicatie
in de steigers!