Meeste bedrijven missen mobiele strategie

Bijna 60 procent van de bedrijven heeft nog geen mobiele strategie, of deze bevindt zich nog in een zeer vroeg stadium. Zo zegt Forrester Research.

Forrester onderzocht in hoeverre bedrijven bezig zijn met het ontwikkelen of implementeren van een mobiele strategie. Het bureau ondervroeg 200 bedrijven die wereldwijd opereren (40 procent uit Europa, 40 procent uit de VS en 20 procent elders). Het blijkt dat de meeste bedrijven geen idee hebben hoe ze een mobiele strategie moeten implementeren. 57 procent van de organisaties heeft of helemaal geen strategie, of staat aan het begin van de implementatie ervan. 10 procent zegt een –werkende- mobiele strategie te hebben, daarvan heeft een derde al meer dan jaar een strategie ontwikkeld.

Overige bevindingen:

  • Merken in media, reizen en financiële diensten hebben het meest waarschijnlijk een goed ontwikkelde mobiele strategie;
  • Mobiel wordt gezien als een manier om klantenbinding, – tevredenheid en loyaliteit te creëren. Niet als een manier om direct inkomsten te genereren. 52 procent noemt klantenbinding als eerste doel;
  • Bijna eenderde van de bedrijven heeft niet speciaal iemand in dienst voor ontwikkeling van de mobiele (consumenten)strategie. 46 procent heeft een of meerdere mensen full time in dienst voor dit doel;
  • 70 procent wil het mobiele budget verhogen in 2011, 1 op de 4 bedrijven is van plan het bedrag te verdubbelen of te verdrievoudigen.

Bedrijven proberen wel een kwaliteitsslag te maken en een visie voor de toekomst te ontwikkelen, maar de meeste slagen er nog niet in om hun doelen te stellen, aan de hand daarvan de kosten te alloceren en de resultaten te meten, aldus Forrester.

, ,