Meer uitgaven aan B2B marketing

Bedrijven reserveren meer ruimte voor B2B marketingbudget dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit de TNS Nipo B2B Marketing Barometer 2011.

De groei zal daarbij voornamelijk zitten in de uitgaven aan de website, e-mailmarketing, social media en online advertising.

Opvallend is dat minder dan de helft van de B2B marketing- en communicatie verantwoordelijken actief in de weer is met social media. Nauwelijks een op de acht heeft hiervoor een concrete strategie ontwikkeld.

Veel business-to-business organisaties verkeren nog in het stadium van het ‘uitproberen’. In de praktijk betekent het veelal dat men op een luisterende manier van social media gebruik maakt. Toch zegt inmiddels bijna een kwart van de business-to-business organisaties te twitteren. Net als bij consumer marketing, speelt ook binnen B2B marketing leeftijd een rol in het gebruik van social media: hoe jonger de marketeer, hoe vaker hij er al mee bezig is.

Marketing accountability is van bescheiden aard: nauwelijks een kwart van de B2B-bedrijven stelt het rendement vast van hun investeringen in marketing. In de praktijk beperkt zich dit tot het bepalen van respons op direct marketing acties, het tellen van leads of het registreren van hits op de website.

Bron: Adfomatie

, , ,