Strategie

Mission statements, visies, targets, swot-analyses, benchmarks, marktonderzoeken, modellen: ze spreken elk hun eigen waarheid.

De kunst is om hier precies die zaken uit te filteren, die je eigen toekomst voorspellen. Die zeggen wat je wilt bereiken, wanneer en vooral hoe je daar wilt komen. We hebben het dan over de strategie. Nu kent die ook weer verschillende niveaus, maar laten we het simpel houden…

Addictions is in staat om een goede communicatiestrategie samen met de unieke belofte van jouw bedrijf en marktkansen op één A4-tje samen te vatten. Creatief en verbeeldend. Raakt het idee niet dan gaat het verhaal de prullenmand in of we slijpen het fijn. Bij de meeste beslissingen komt het aan op intuïtie en inspiratie. Tot drie getallen achter de komma uitrekenen kan later. Ondernemen is kansen zien en vooral grijpen. Daarom vinden we ‘guts’ minstens zo belangrijk als cijfers.

Binnen de strategische planning is de communicatiestrategie essentieel. Deze vertalen we in twee processen: communicatiemanagement en mediaplanning