Copywriting: schrijven is schrappen, gebruik je copy

Copywriting van een website, een brochure of een persbericht zijn totaal verschillende disciplines. Wie de spelregels kent, vergroot de effectiviteit van zijn communicatie. Addictions kent alle do’s en dont’s van tekstschrijven.

De mening dat consumenten slecht lezen delen we niet. Dat er veel onzin geschreven wordt wel. Weet wie je doelgroep is en waar de informatiebehoefte ligt. Onze rake toonzetting, feitenkennis en inlevend vermogen herkennen onze klanten op afstand.

Direct mail, flyer, folder of jaarverslag; schrijven is schrappen. Short copy bepaalt de stopkracht van advertising. Long copy de leesbaarheid van een lijvige brochure. Zoekmachine optimalisatie (SEO) in websites zorgt voor vindbaarheid en de 5W’s in de intro van een persbericht dat elke journalist het bericht gemakkelijk overneemt. Vier voorbeelden van een totaal verschillende aanpak.

Vraag ons eens om een second-opinion. Eén tip geven we je vast. Durf te schrijven: schrap!