Stadsportretten voor Gemeente Amersfoort

Onze samenleving verandert snel, sociale vangnetten worden kleiner. Maar hoe ga je daar als individu mee om? Het resulteerde in een mooie serie stadsportretten voor de gemeente Amersfoort.

Samen met vijf collega-tekstschrijvers werkten we aan een serie pure en uit het leven gegrepen verhalen, die in de Stadsberichten en op de website gepubliceerd werden. Bert van Weert schreef de verhalen over Gert en Gerard. Mooie, maar soms ook indringende portretten over de creativiteit van burgers, hun zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie in wijk, stad of vereniging.

Deze materie biedt de gemeenteraad straks een genuanceerde blik op de realiteit van alledag als er beleid moet worden gemaakt inzake het ‘sociale domein’. Want hoe werkt beleid nu eigenlijk uit in de praktijk? Zoals bekend wordt de uitvoering hiervan gedecentraliseerd. Echte verhalen, van echte mensen leveren een wezenlijke bijdrage het maken van betere keuzes. Dat de gemeente hierop inzet, getuigt van een vooruitziende blik.

Ondertussen krijgen de artikelen zo’n trouwe schare lezers, dat gedacht wordt aan een nieuwe serie en mogelijkerwijs een boek.